בית הספר הפתוח ע"ש בארי

 

חונכות, תוצרי בית מארח, חונכות, צופים, חיפה שלנו פעילות בקבוצות