בית הספר הפתוח ע"ש בארי

במהלך השיעור ״תרבות ישראל ומורשתו״ התלמידים  מעמיקים את ההיכרות עם עצמם, עם משפחתם ועם המדינה שלנו.
הם לומדים  את משמעות החגים  בהקשר לתרבות ולמורשת ישראל. 

כמו כן, לומדים  ביטויים למרכזיותה של ירושלים ביהדות לאורך הדורות בשירה, בסיפורת ובאומנות ובנוסף עיצבו בול המבטא בדרך יצירתית את מרכזיות ירושלים לאורך הדורות.