בית הספר הפתוח ע"ש בארי

מטרות השיעור 

1. חיזוק הקשר החברתי באמצעות משחק והנאה. 

2. משחקי חברה תוך הכרת חוקי המשחק ושמירתם.

3. עידוד יצירתיות והבעה אישית של כל תלמיד בחברת הילדים.

4. עידוד להקשבה, הבנה וקבלת דעתו של האחר.