בית הספר הפתוח ע"ש בארי

השנה נצא לחרשת טל בין התאריכים 23-24/06